DUURZAAMHEID

Wonen omringd door natuur? Het kan in de gasloze en energieneutrale Laanwoningen van Goudse Laan. Deze complete woningen zijn helemaal op de toekomst voorbereid dankzij duurzame installaties.

VOORDELEN

Duurzaam

Gasloos en energieneutraal met EPC 0,0

Comfortabel

Gelijkmatig klimaat met vloerverwarming en -koeling

Extra ruimte

Door vloerverwarming en -koeling zijn radiatoren in huis niet langer nodig

Voordeel

Een lage energierekening

ENERGIENEUTRALE LAANWONING

De Laanwoningen hebben een EPC van 0,0 of lager en zijn daarmee energieneutraal. De zonnepanelen op het dak wekken voldoende energie op om te verwarmen en ventileren. Hierdoor heb je alleen nog een energierekening voor het huishoudelijk energieverbruik zoals de wasmachine, koelkast en televisie. Wettelijk geldt dat de EPC-waarde niet hoger mag zijn dan 0,4. De woningen in Goudse Laan hebben een EPC van 0,0 (of lager) en zijn daarmee energiezuiniger dan de huidige wetgeving. De woningen hebben uiteraard ook een energielabel met categorie A. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, vloerverwarming en -koeling, triple-glas, een douche-wtw en balansventilatie. Dit bodemwarmtepomp- en energiesysteem is inbegrepen in de V.O.N. prijs.

ENERGIENEUTRALE LAANWONING

ENERGIESYSTEEM

De woningen in Goudse Laan zijn gasloos en energieneutraal. In plaats van gebruik te maken van gas, gebruiken wij een bodemwarmtepomp die warmte en koude uit de bodem onder de woning onttrekt. De bodemwarmtepomp zorgt ervoor dat de vloerverwarming en -koeling door heel het huis op de juiste temperatuur wordt gebracht. Ook het tapwater wordt middels de warmtepomp verwarmd. Dit uitgekiende klimaatsysteem zorgt voor een gelijkmatige warmte, dag in dag uit. De bodemwarmtepomp kiest geheel automatisch voor verwarmen of koelen. Dit is afhankelijk van de gewenste temperatuur in huis.

ENERGIESYSTEEM

EEN GROENE WIJK

Inmiddels wordt Westergouwe herkend als een wijk van klimaatadaptief bouwen. Het heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Door de aanleg van het natuur- en recreatiegebied, ecologische voorzieningen, groene assen en brede watergangen met natuurlijke oevers is Westergouwe een bio-diverse wijk. Een wijk met grote ecologische- en natuurwaarde waar mens en dier plezierig samenwonen. Westergouwe heeft standaard LED-straatverlichting, een gescheiden rioolstelsel en veel openbaar groen. Er wordt steeds duurzamer gebouwd en er is een grootschalige toepassing van PV-panelen in combinatie met een hoge isolatiewaarde van de woningen. Vanaf Westergouwe-II, waar Goudse Laan onderdeel van is, zullen alle woningen gasloos worden aangelegd.

EEN GROENE WIJK

HOE WERKT EEN BODEMWARMTEPOMP?